Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

Lepiej wiecznie szukać,  niż choć raz przed samym sobą skłamać,  że znalazłem,  że już mam,  że wystarcza.
Tobie też może się udać uwierz w siebie
— i nie poddawaj się!
Reposted fromjulliett julliett viatouchthesky touchthesky

Jeśli powiesz mi, bym przyszedł, rzucę wszystko
i przyjdę... ale musisz mnie poprosić.

— Albert Espinos
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viatouchthesky touchthesky
4630 8a09
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viatouchthesky touchthesky
5287 6570
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viatouchthesky touchthesky
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatouchthesky touchthesky
2921 b1e0
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viatouchthesky touchthesky
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway viatouchthesky touchthesky
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viatouchthesky touchthesky
Nie ma dnia, żebym o Tobie nie myślała.
— Listy niewysłane.
Reposted fromzyta zyta viatouchthesky touchthesky
9971 8bcd 500

crohwned:

indie/boho following back similars xx

Reposted fromget-fit get-fit viaawkwardx awkwardx
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
7282 6462
Reposted fromsunlight sunlight viatouchthesky touchthesky
Gdyby teraz złapał mnie, mocno przyciągnął, byłabym jego od razu.
Reposted fromhardbitch hardbitch viatouchthesky touchthesky
[...]oszalałem na Twoim punkcie. To prawdopodobnie najrozsądniejsza rzecz, jaką zrobiłem w całym swoim życiu.
— W. Wharton
Reposted fromosaki osaki viatouchthesky touchthesky
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viatouchthesky touchthesky
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viatouchthesky touchthesky
Kiedy nie mam sił, by dalej iść - Ciebie nie ma.
— Pawbeats ft. Marcelina, VNM - Nie szukaj mnie
Reposted fromniewychowana niewychowana viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl